Uspeh u starosti: izuzetak od pravila

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Zadatak ovog rada bio je pokušaj da se prouci da li je moguce govoriti o uspehu u starosti, kada uspeh biva definisan kao uspešna poslovna realizacija kroz sticanje finansijske i društvene moci. Ovako definisan uspeh u starosti ne nalazi se na linije koncepta uspešne starosti koji razvija gerontologija, nego na liniji jedne od mogucnosti definisanja uspeha nezavisno od dobne odrednice. Analiza se sastojala od proucavanja tri autobiografije i jedne biografije ljudi koji u svetu američkog i svetskog biznisa figuriraju kao uspešni. Radi se o autobiografijama Karnegija, Forda i Bafeta i autobiogafiji Ajakoke. Glavni akcenat stavljen je na analizu njihovog odnos prema vlastitoj i tudoj starosti kroz detektovanje ključnih karakteristika njihovog rada koje su imale uticaja na stariji deo populacije, kao i onih karakteristika koje su obeležavale pozniji period njihovog profesionalnog angažmana, a koji pripada, upravo, starosti.

Ključne reči: Starost, uspeh, karijera, društvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2011, no. 17 (17), pp. 9-26