ИЗАЗОВИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ МУЗЕОЛОШКОГ РАДА

Marko Stojanović

Apstrakt: Рад представља иницијално истраживање могућности интердисциплинарног приступа музеолошким проблемима, са тежиштем на анализи свакодневног, али не и свакидашњег дискурса о односу човека према природном окружењу, посебно о релацијама човека са биљним светом. Презентација историјски условљених предуслова и промена, као и путева и странпутица током даљег развоја домаће музеологије, указује на одређену врсту пресека досадашњих напора у интерсекторском музејском и музеолошком повезивању. На основу конкретних пројектних задатака учињен је покушај предочавања чињенице да идеја интерактивне музеологије има све елементе на основу којих би и у савременим условима код нас могло доћи до поновног повезивања у својеврсни музеолошки троугао, који чине природне науке, археологија, етнологија/антропологија. У оквирима сарадње тих, на неки начин базичних дисциплина, могуће је направити помаке ка даљем и свеобухватнијем напретку домаће музеологије.

Ključne reči: музеологија, музеј, археологија, етнологија, антропологија, природне науке, социокултурни контекст

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2008, no. 1 (1), pp. 27-39