SNEŠKO BELIĆ U HRAMU MUZA

Vladimir Krivošejev

Apstrakt: Savremeni odnosi na relaciji: muzeji – publika postaju sve zastupljeniji, postavljajući radu muzeja dodatne imperative. Uloga muzeja kao javnih službi sve više usmerava muzejske aktivnosti prema širokoj javnosti, radi ispunjavanja bitnih ciljeva njihovog postojanja, ali i prema samoučešću u svom programskom finansiranju. To neumitno približava i sve više povezuje muzeje kao, po definiciji, neprofitne organizacije sa profitnom delatnošću – marketingom. Primena marketinških metoda, modifikovanih za potrebe usluga neprofitnog sektora, još uvek je u izvesnoj meri nepoznanica. Međutim, od kraja prošloga veka nagovešteni su značajni pomaci koji otvaraju mogućnosti primene nove prakse, kojom bi i marketinška iskustva bila implementirana u okvire muzeologije.

Ključne reči: muzej, muzeologija, muzeografija, marketing, menadžment, promocija, komunikacija, plan, planiranje.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2008, no. 1 (1), pp. 41-56