MUZEALIZACIJA STVARNIJE BUDUĆNOSTI: BAŠTINA I RESURSI

Dragan Bulatović

Apstrakt: U radu se predočavaju elementi istrošenosti modela institucionalne muzealizacije mesta i vremena i ukazuje na prednosti muzealizacije procesa podsticanja pamćenja u neumoljivoj izvesnosti informatički predvidljive slike buduće stvarnosti. Slučaj investiranja u ‘odevanje’ i ‘oblačenje’ nasleđa.

Ključne reči: muzeji, istorija, institucija, baština, resursi, gazdovanje, brand

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2009, no. 2 (2), pp. 7-15