БРАЧНО ПУТОВАЊЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ И АРХИТЕКТУРЕ

Milan Popadić

Apstrakt: У тексту се износе размишљања о теоријским аспектима архитектонске артикулације музејског простора. Уводи се синтагма архитектура музеја у функцији инструмента за разумевање односа музеологије и архитектурe. Разматра се њена генеологија, као и позиција у односу на биополитику и модерну уметност као референтне и комплементарне историјске феномене. Наведене релације илустроване су примером Музеја савремене умeтности у Београду.

Ključne reči: музеологија, музеји, архитектура, архитектура музеја, хетеротопија, Музеј савремене уметности у Београду

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2009, no. 2 (2), pp. 59-69