УЛОГА МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ У ОЧУВАЊУ И ОЖИВЉАВАЊУ СТАРИХ ЗАНАТА И ЗАНИМАЊА

Snežana Tomić-Joković

Apstrakt: После кратког осврта на развој заната у златиборским селима у прошлости, у саопштењу су представљене активности Музеја у циљу очувања и оживљавања старих заната и занимања. У складу са концепцијом рада европских музеја на отвореном, један од сегмената у заштити културног наслеђа односи се на очување и оживљавање старих заната и занимања. У Музеју на отвореном „Старо село“ оно се одвија кроз различите активности. Почиње процесом „изградње“ Музеја (где су примењене старе технике грађења кућа брвнара) и наставља се сталним одржавањем објеката, затим бележењем постојећих заната у златиборским и околним селима, презентацијом занатских радионица и алата у сталној поставци Музеја и демонстрацијом традиционалних техника израде занатских производа, организовањем едукативних програма за ученике и студенте, организовањем обуке за бављење старим занатима за незапослену омладину из златиборских села, продајом занатских производа (који представљају оригиналан сувенир) у продавници Музеја, као и обнављањем израде занатских производа који су временом престали да се производе.

Ključne reči: музеј на отвореном, Сирогојно, стари занати, ревитализација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2009, no. 2 (2), pp. 95-101