Боје „новог лица Србије“: национални симболи у популарној музици

Marijana Mitrović

Apstrakt: У овом раду анализирано је представљање нације женском фигуром у иконографији србијанске популарне музике. Посебна пажња посвећена је победи Марије Шерифовић на Еуросонгу 2007, што је у србијанским медијима адресирано као „победа новог лица Србије“, а дато је и поређење са другим случајевима поистовећивања певачица србијанске популарне музике са националним симболима. Анализа показује како је идеална слика нације у србијанској популарној музици креирана кроз позицију православног фамилијализма као позиције моћи искључења – етничких, верских, сексуалних мањина и читавих друштвених група које се не уклапају у модел етнички чистог православно-породичног патриотизма. У том светлу, случај Ромкиње Маријe Шерифовић, припаднице геј мањине, као новог лица Србије, постаје посебно проблематичан.

Ključne reči: национализам, популарна музика, ново лице Србије, женска медијска фигура, субалтерн, медијско сопство

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (2), pp. 7-17