ЈЕДНА МОГУЋА ПРОМЕНА У КУЛТУРНОМ ИДЕНТИТЕТУ СРБИЈЕ (Први светски конгрес вештица у Великом Градишту)

Jelena Miljković-Matić

Apstrakt: У раду се разматра утицај који би устaљивање забавно-донаторске манифестације под називом Светски конгрес вештица, која се одиграла у Великом Градишту, у јесен 2009. године, могло имати на национални идентитет Србије. Посматра се однос између Светског конгреса вештица и фолклорне традиције (источне) Србије у погледу вештица, а у оквиру концепта према коме је национални идентитет једнак оном културном.

Ključne reči: културни идентитет, национални идентитет, европске интеграције, Први светски конгрес вештица, неопаганизам, вештица

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (1), pp. 145-157