Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас

Gordana Blagojević

Apstrakt: У раду се посматра однос хуманитарних акција и етничке дистанце на примеру Грка и Срба данас. Поставља се питање мотива пружања хуманитарне помоћи и улоге етничке дистанце у начину њеног извођења, као и ширих друштвених последица. За пример су узете активности двеју организација - Црвеног крста и Грчког каравана помоћи. Током ратова на територији Југославије деведесетих година 20. века, Црвени крст Србије био je укључен у акцију која je имала за циљ да омогући наставак школовања деци из ратом захваћених подручја. У пружању помоћи су учествовале и многе друге организације. Овде се посматра и рад Грчког каравана помоћи као институције која има специфичан метод пружања помоћи. Осим ублажавања ратних траума код деце, даривање и гостопримство су - захваљујући масовности и дугогодишњем континуитету - допринели продубљивању етничке блискости. Последица тога je, између осталог, ширење грчког језика и културе. Гостопримство и пријатељство су се наставили и no завршетку рата, и трају континуирано до данас.

Ključne reči: етничка дистанца, хуманитарне акције, Црвени крст, Грчкика раван помоћи, гостопримство, даривање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 101-111