Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија, 2008. 244 стр

Gordana Blagojević

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 217-219