Меснице – средњовековни назив за зимски мрсни циклус

Stanoje Bojanin

Apstrakt: У раду је изнет у науци не много познат податак о средњовековној употреби речи меснице (XV век) у значењу зимског мрсног циклуса, што баца ново светло на постојећу проблематику континуитета, промена и преображаја у етнолошким и историјским наукама, отварајући нова поља истраживања посвећена „карневалским” облицима понашања и празновања у веома оскудно документованом фолклору средњовековне Србије.

Ključne reči: месо, меснице/месојеђе, карневал, Велики пост, говорни и писани језик, лаичка и клирикална култура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 107-117