Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе

Ivica Todorović

Apstrakt: Истраживање истоветних/хомологних структурних образаца у културним феноменима свакако представља легитимну и изузетно значајну, али још увек недовољно експонирану и фокусирану област етнолошко-антрополошке науке. Овом приликом непосредно указујемо на проблем реалне егзистенције универзално распрострањених структурних образаца, који се јављају у различитим културним (али и природним) феноменима. У том смислу, користимо примере из српске грађе, односно примере из домена митско- бајковног и обредног контекста.

Ključne reči: истоветни/хомологни структурни обрасци, универзалне форме, свеприсутност, српска грађа, бајка/мит, обред

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 147-174