Kognitivna evolucija i religija; kognicija i evolucija religije

Harvey Whitehouse

Apstrakt: U ovom radu izloženi su savremeni kongitivistički pristupi evoluciji religijskih verovanja. Različiti oblici uverenja, ili "oblici religioznosti", nastaju kao adaptivni odgovor na različite evolutivne faktore (biološke, socio-političke, kulturne i dr.). S druge strane, religije širom sveta takođe sadrže nezanemariv broj zajedničkih karakteristika, koje isto tako mogu biti objašnjene evolutivnim principima.

Ključne reči: religija, verovanja, oblici religioznosti, kognitivna nauka o religiji, evolucija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (3), pp. 35-47