Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије

Милеса Стефановић-Бановић

Apstrakt: Питање календара који користи Српска православна црква, иако се поставља више од једног века, и даље је подједнако актуелно као и при првим покушајима његове реформе. У полемикама на ову тему, црквени календар се често повезује са верским, односно националним идентитетом и традицијом. Циљ рада је да се испита да ли и на који начин грађани Србије размишљају о овом питању, и са којим аргументима наступају најангажованије присталице, односно противници реформе календара. Утицај знања и информисаности на став о овој теми једно је од важних питања на која овај рад покушава да дâ одговор.

Ključne reči: реформа црквеног календара, јулијански календар, грегоријански календар, знање и информисаност

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2011, no. 59 (1), pp. 49-59