Изазови визуелне антропологије: Историја Балкана у сликама Осврт на FWF – пројекат Visualising family, gender relations and the body: The Balkans approx. 1860-1950

Vesna Trifunović Ana Đorđević

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2011, no. 59 (1), pp. 240-242