„Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији

Marijana Mitrović

Apstrakt: У овом раду анализирам култ нације и православља у популарној музици постоцијалистичке Србије из родне перспективе. Прво представљам историјски ревизионизам у погледу родних улога и конструкцију родних идентитета у националистичким дискурсима постсоцијалистичке Србије. Ову проблематику лоцирам у регистар неофолк музике, односно естраде. Након дијахронијске рекапитулације улоге певачице у популарној фолк музици, кроз студију случаја иконе Свете Цеце, али позивајући се и на друге примере, анализирам укрштање националних, религијских и класних фактора у конструкцији родних идентитета естрадних тела. Циљ анализе је указивање на начине на које ова тела афирмишу дискурсе национализма и православне религиозности као његове сржи, а уједно и мапирање тачака потенцијалне субверзивности тела у односу на ове дискурсе.

Ključne reči: родни идентитети, естрадна тела, неофолк музика, национализам, православље, икона, спектакл

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2011, no. 59 (2), pp. 125-136