Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања

Branko Ćupurdija

Apstrakt: Миле Недељковић је, према досадашњим сазнањима, објавио сто два рада. Они се односе на етнологију, књижевност, фолклористику и новинарство. Посебну пажњу је посветио истраживању Шумадије, традиционал- не културе Срба уопште и културе других јужнословен- ских народа, као и народа и њихових култура широм света. У овом раду је учињен покушај да се сагледају Недељковићеви најважнији етнолошки радови, који се баве друштвеним, културним и етничким питањима. Показало се да се он бави неким од најсложенијих, најосетљивијих и најзначајнијих тема из националне историје и културе – Косовом и Метохијом као колевком српске духовности, исламизацијом на јужнословенским просторима, Шумадијом као пијемонтом обнове српске државности, и немилом судбином Срба Граничара и њиховим изгоном из Хрватске у последњој деценији 20. века. Показало се да аутор има темељно и разуђено дело, смисао за велике синтезе, значајно научно откриће, културу вођења хронике, и једноставност и лепоту казивања, те да као такав припада самом врху савремене српске етнологије.

Ključne reči: традиционална култура Срба, исламизација, народи света, хроника, велике синтезе, значајно научно откриће

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2011, no. 59 (2), pp. 239-246