Културно наслеђе и туризам О конструисању етнографских комплекса

Станка Янева

Apstrakt: Интересовање за културно богатство једног народа представља један од основних стимулуса за развој туризма. Тенденција да се ревитализују традиције ове или оне културе запажа се у различитим земљама широм света. Све чешће се данас, у оквиру процеса хомогенизације културе различитих заједница, стварају простори који су својеврсни резервати културног наслеђа. Њихово стварање мотивисано је очекиваном културном различитошћу, првенствено у потрази за неком идеализованом прошлошћу. Реактивирање прошлости и „жива историја“ постају све популарнији као начини за привлачење туриста, те провоцирају конструисање специфичних простора и креирање нових, специјално изграђених атракција. Једна од најатрактивнијих форми представљања културног наслеђа јесте етнографски комплекс.

Ključne reči: културно наслеђе, конструисање простора, етнографски комплекси, уметнички занати

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 87-100