Država i modernost kao antropološke teme

Marina Simić

Apstrakt: Ovaj rad ima za cilj da da kratak uvod u antropološke studije modernosti i države. Autorka je pokušala da predstavi neke od najvažnijih teorijskih radova u ovoj oblasti koji se zasnivaju na istraživanju različitih etnografskih konteksta. Posebno je bilo važno naglasiti neke od mogućnosti antropološkog istraživanja modernosti i države, koji mogu da doprinesu debati koja se na ovu temu vodi u društvenim naukama. Uobičajena razumevanja države i modernosti se najčešće zasnivaju na proučavanju ideologije i državnog legalnog sistema ne dovodeći u pitanje načine na koje ideja države poprima svoj oblik u životima i verovanjima običnih ljudi. Soga je, prema Rabinovu, nepohodno da etnografsko istraživanje države i modernosti pronađe načine na koji se ovi pojmovi koriste i razmeju od strane onih koji sebe kroz njih defenišu (ili u slučaju države, češće, prema njima). Tako je glavni argument ovog rada taj da su koncepti modernosti i države daleko ambivalentniji nego što to neki put izgleda u političkoj teoriji, a antropološka istraživanja mogu da donesu važne uvide u alternativne forme modernosti i dražve, pomerajući njihova uobičajena ontološka značenja.

Ključne reči: država, modernost, antropologija, etnografija i antropologija države

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (3), pp. 189-201