Дан заљубљених као Осми март транзиционе Србије. Анализа једног (новог?) празника

Jana Baćević

Apstrakt: У овом раду анализирам појаву и нагло ширење симболике, обичаја и производа везаних за Дан заљубљених у Београду. Овај, у контексту српске културе нов празник, анализиран је у односу на аналогни празник из не тако давне социјалистичке прошлости – Осми март. Слично претходним ауторима који су се бавили идеолошком и демагошком функцијом Дана жена у југословенском социјализму, посматрам карактеристике Дана заљубљених у функцији капиталистичке економије тзв. касномодерних друштава. У том смислу, открива се како Дан заљубљених има две главне функције: допринос тржишту партнера и тржишту производа. На крају, разматрам значења и функције зачетака обележавања Дана заљубљених у контексту транзиције – друштвене и економске – у Србији

Ključne reči: Дан заљубљених, Дан жена, Осми март, празник, транзиција, антропологија потрошње

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 77-89