Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа

Vesna Trifunović

Apstrakt: Овај рад представља приказ теорије америчког социолога Орина Клапа о социјалним типовима које налазимо у свакодневном говору и сленгу. Као такви, социјални типови су део неформалне друштвене структуре, па често нису препознати као битан предмет, пре свега, социолошких истраживања. Клап својим радом скреће пажњу на ове типове и њихову друштвену функцију, и идентификује их као веома значајне за упознавање друштва које их производи.

Ključne reči: социјални тип, типизација, сленг, свакодневни говор, неформална друштвена структура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 125-139