Kako nas vreme gazi: vremenska dimenzija u formulama

Zlatko Knežević

Apstrakt: U ovom članku sam prikazao koncept formule u popularnoj kulturi, definisan od strane Džona Kaveltija (John Cawelti), kao i druga dva izuzetno bitna koncepta: koncept konvencije i eskapizma. Ova dva druga koncepta su se pokazala kao osnovni stubovi njegove teorijske aparature. Cilj članka je bio da proširi ovih nekoliko koncepata novim saznanjima, kao i da pokuša da objasni zašto je potrebno uvesti komponentu vremena u definicije sva tri koncepta, da bi se mogao pratiti efekat koji ono ima na formulu. Kao primere sam uveo tri naučnofantastične serije. Na kraju, članak se na kratko dotakao odnosa između formula i žanra.

Ključne reči: Cawelti, formula, popularna kultura, žanr, vreme

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (3), pp. 223-246