Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку

Gordana Blagojević

Apstrakt: У овом раду се разматра однос према језику као симболу етничког идентитета у дијаспори, на примеру српских школа и наставе српског језика у Грчкој у 20. веку – на индивидуалном нивоу, на нивоу земље пријема и земље матице.

Ključne reči: српске школе, настава српског језика, дијаспора, Грчка, етнички идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 233-244