Електронски фолклор тинејџера: SMS поруке

Tijana Cvijetičanin

Apstrakt: Рад се бави анализом размене посебне врсте SMS порука, која представља нов начин преношења савремених фолклорних кратких форми. Ова врста електронског фолклора најпопуларнија је међу тинејџерима, који најбрже прихватају технолошке новине и највише су заинтересовани за нове начине комуникације и савремене медије. У овој групи, електронски SMS фолклор надовезује се на споменаре као старију традицију дечијег писаног фолклора. У овом раду покушаћу да покажем шта размену ових порука чини фолклорним општењем, како изгледа комуникацијски процес посредством ког се та размена остварује код једне групе тинејџера, и које функције врши у процесу усвајања одређених друштвених вредности у оквиру ове добне групе.

Ključne reči: SMS поруке, мобилни телефон, комуникација, савремени фолклор, социјализација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 113-125