Значење и функција митских топоса „новокомпоноване културе“. Kомпаративна анализа медијских биографија Мирослава Илића и Жељка Јоксимовића

Marko Stojanović

Apstrakt: Процес уобличавања новокомпоноване културе у постауторитарним периодима указује на трансформацију значења митских топоса у каријери два певача новокомпоноване народне музике током тих периода. Социо-културне промене на локалном и глобалном нивоу значајно и интерактивно обликују значењске комплексе митских прича и циљне групе којима су они намењени.

Ključne reči: новокомпонована народна музика, популарна култура, новокомпонована култура, комуникациона анализа, митски топоси

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 145-159