Етноботаника – нова дисциплина

Ivana Grubišić

Apstrakt: У овом раду је представљена једна од субдисциплина етнологије и антропологије – eтноботаника, као и њен предмет истраживања, методе, примена у друштвеном систему и универзитетска настава. Циљ овога рада је да се упознамо са новом научном дисциплином и створимо могућност за интердисциплинарна истраживања

Ključne reči: етноекологија, антропологија, традиционално ботаничко знање, етноботаника, примењена етноботаника

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 415-431