Политика и сећање на Балкану – грчко виђење Црне Горе (19. век – први светски рат)

Gordana Blagojević

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 475-476