Ставови Срба повратника о етничком идентитету Срба и Хрвата

Slađana Baroš

Apstrakt: Етнографски подаци се односе на ставове српског повратничког живља Ливањског поља о томе ко смо и какви смо ми Срби, с једне стране, а са друге – ко су и какви су Хрвати. Наиме, реч је о томе шта испуњава садржај етничког идентитета на когнитивном плану из перспективе српске групације у Ливањском пољу, тј. какво је етничко окружење у условима отежане егзистенције.

Ključne reči: етнички идентитет, Срби, Хрвати, маркери разлике, регионалне и временске специфичности етничког идентитета, територијално-етничка диференцијација, сличности, позитивни и негативни аспекти етничког идентитета, вероисповест

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 105-119