Смјешани бракови

Marija Crnić Pejović

Apstrakt: Припадност једној религији код нас је, по неписаном правилу, поистовјећивана са припадношћу једном народу (православци Срби, римокатолици Хрвати), па зато бракови међу припадницима двије религије имају вишеструки значај и посљедице: толеранцију, друштвена и културна прожимања, шире посматрано – и политичка прожимања. У овом раду изнесени су, на основу архивске грађе, бројни примјери таквих бракова, склопљених у 18. и 19. вијеку у Боки Которској, посебно у херцегновском крају. Дати су и црквени и грађански прописи који су омогућавали позитивна рјешења као и препреке за таква рјешења.

Ključne reči: бракови, православни, римокатолици, 18. и 19. вијек, Бока Которска, Херцег Нови

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 121-133