Веронаука и(ли) евронаука: критика елемената реформе образовања 2000-2003

Jana Baćević

Apstrakt: Паралелно увођење веронауке и грађанског васпитања у оквиру реформе образовања 2001. године посматрано је као политичка стратегија којом се тадашња власт захваљивала Српској православној цркви, правила „симболички отклон“ од идеолошког наслеђа претходног режима и настојала да осигура подршку бирачког тела истовременим позивањем на сет „традиционалних“ вредности, и потврђивањем модерне, демократске, проевропске оријентације. Затим су закључци из рада примењени на питање увођења етнологије и антропологије у школе, где тврдим да нам перпетуација дихотомије између корпуса „традиционалних“ и „модерних“ вредности у политичкој реторици и реформи образовања даје велики простор за планирање будућности дисциплине.

Ključne reči: веронаука, грађанско васпитање, образовна политика, политичка антропологија, антропологија образовања, етнологија и антропологија у школама

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 173-184