Етнографско тумачење публике. EXIT NOISE SUMMER FEST

Miroslava Lukić-Krstanović

Apstrakt: Фестивали заузимају значајно место на планетарној пијаци друштвених комуникација. Они представљају догађаје, светковине, скупове ритуала и произвођаче симбола у хипертрофираном облику. Музички фестивали јесу инверзија живота, али и његова копија. EXIT noise summer fest је највећи музички фестивал у Југоисточној Европи. Намера интердисциплинарних истраживања 2002. године (учествова- ло 50 истраживача) била је да се на репрезентативном узорку од 500 испитаника добије слика једног културног догађаја и његових протагониста, пре свега, публике. Као члан истраживачког тима, своју анализу заснивам на том обимном материјалу.

Ključne reči: фестивал, спектакл, светковина, публика, популарна музика, семантика буке и тела

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 241-260