Алтернативна медицина – исцелитељи душе

Marko Stojanović

Apstrakt: Етаблирана и алтернативна или традиционална медицина структурно су одређене и повезане у складу са преовлађујућим вредносним системима и религиозним одређењем припадника заједнице. Култур- но-историјски процеси често су етаблирано постављали у алтерна- тивно, и обратно. Кризе у друштву, као психофизички окидачи, иницирају структурне поремећаје личности код активних и пасивних учесника и иницирају потрагу за психотерапеутским методама које укључују постојање трансценденталне стварности.

Ključne reči: традиционална култура, глобализација, друштвена криза, магијска пракса, исцелитељи, алтернативна психијатрија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 389-400