Џаред Дајмонд, Микроби, пушке и челик. Судбине људских друштава Досије и Службени лист СЦГ, Београд, 2004. 452 стр

Aleksandar Palavestra

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 413-416