Nove i alternativne religije u Srbiji – o proučavanju i proučavanima

Danijel Sinani Nina Kulenović Mladen Stajić

Apstrakt: U tekstu se iznose prvi rezultati istraživanja na projektu Urbani kulturni identiteti i religioznost u savremenom kontekstu i okruženju. Rad predstavlja prvi deo studije i u njemu će posebna pažnja biti posvećena dosadašnjim rezultatima istraživanja i dometa u proučavanju fenomena novih i alternativnih religija u Srbiji. Razmotreni su pristupi, metodi, teme, određenje pojma kao i pokušaji definisanja i klasifikovanja fenomena vezanih za nove i alternativne religije u domaćoj nauci.

Ključne reči: nove i alternativne religije, Srbija, akademski pristup, definisanje, tipologija, metodologija, teme i problemi, kritika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 511-538