LIBERALNA EUGENIKA: IDEOLOGIJA POBOLJŠANJA?

Veselin Mitrović

Apstrakt: Koncept liberalna eugenika vezan je za "poboljšanje" ljudi, pod čim podrazumevamo upotrebu biotehnologija u svrhe podizanja kapaciteta i sposobnosti zdravih ljudi iznad norme zdravlja. Ideja se zasniva na slobodi izbora roditelja kada su u pitanju željene osobine njihovih potomaka, na osnovu kojih bi u budućnosti mogli imati kvalitetniji život. Međutim, dosadašnja tehnologija nije pokazala dovoljnu veliku verovatnoću uspeha pri biranju osobina potomstva. Imajući u vidu društvenu prihvatljivost takvih rešenja, i pored njihove tehnološke nesavršenosti, smatra se da bi bilo ispravno prihvatiti oplodnju uz pomoć novih biotehnologija. Nove tehnologije bi u bliskoj budućnosti omogućavale ženi da napravi izbor potomstva, tako što će moći da zanese sa "genetičkom kopijom", ili "klonom genija". Prema jednom od zastupnika (Nikolas Ejgar) liberalne eugenike, osnovni prigovor ovom konceptu zasniva se na iracionalnim argumentima: strahu i moralnoj odvratnosti prema genetskim intervencijama. S obzirom na iracionalnost tih argumenata, njih ne bi trebalo ni uzimati u obzir zaključuje Ejgar. Ipak postavlja se pitanje društvenih i epistemoloških implikacija ovakvog odbacivanja. Da li je iracionalnost straha i moralnog gađenja deo normalnog funkcionosanja karakterističnog ljudskoj vrsti? Da li je preciznost novih reprodukcionih tehnologija vodi u slobodu izbora željenih osobina ili je put u tiraniju roditelja nad decom i vodi u seksualnu i uopšte društvenu uniformnost? Na osnovu izloženih dilema i polazeći od poznatog podatka da strah i moralna odvratnost predstavljaju ne samo značajne antropološke i socio-kulturne elemente u društvenoj organizaciji, ukazaćemo da su i deo ljudskog normalnog funkcionisanja. Pored ovog podsetićemo na važnost ili smisao polne reprodukcije – seksa (prirodnih veza) u stvaranju društvenih veza. S tim u vezi uočeno je da koncept liberalne eugenike ne bi doveo do reprodukcije biranih osobina, nego do samoreprodukcije isključivo žena što može predstavljati put u aseksualno društvo.

Ključne reči: eugenika, moralna odrvatnost (yuck argument), kloniranje, reproduktivne tehnologije, normalno funkcionisanje karakteristično za vrstu.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 63-79