POTRAGA ZA VEZAMA KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT BIOLOŠKOG ASPEKTA DRŽAVLJANSTVA U BOSANSKOM GRADU NA GRANICI

Čarna Brković

Apstrakt: Rad etnografski prati situacije brige o "životu samom". Navigacija kroz državni sistem socijalne i zdravstvene zaštite je u pograničnom gradu u Bosni i Hercegovini uključivala lične veze isto koliko i institucionalizovane procedure. Da bi se razumeo biološki aspekat državljanstva u ovom kontekstu, potrebno je uzeti u obzir lokalno znanje o tome gde su ljudi bili socijalno pozicionirani.

Ključne reči: biološko državljanstvo, veze, lokalno znanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 123-144