Значење и функција митских топоса у оквиру феномена “новокомпоноване културе”

Marko Stojanović

Apstrakt: Анализа значења митских топоса у каријери три певача који су обележили три декаде у развоју феномена новокомпоноване народне музике представља основу за истраживање о интерактивном односу културних хероја и конзумената медијских митова. Двосмерна комуникација публика - идол обликовала је развојне етапе новокомпоноване културе и feed back релацијама прилагођавала медијски лик хтењима обожавалаца. На основу интерактивно обликованих митских топоса конзументи стварају социо-културни бриколаге са системом вредности и идентитетом који настаје по узору на претпостављени фолк стар идентитет. Сукцесивне фазе и значењски комплекси у медијски обликованом миту о певачима тако постају воx попули припадника новокомпоноване културе.

Ključne reči: новокомпонована народна музика, митски топоси, комуникација, антропологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 1 (1), pp. 34-49