ЦРКВЕ ИЗ СНОВА

Bojan Jovanović

Apstrakt: Историјски и етнографски записи о проналажењу по- рушених, покопаних и затрпаних цркава помоћу порука из снова нису до сада подстакли истраживаче на дубље истраживање овог феномена. Полазећи од тих записа и грађе коју је и сам сакупио, аутор сагледава ову појаву у контексту појединих сакралних грађевина на тлу Србије. Из- ложени деструкцији у време вишевековне турске владавине, храмови су делили судбину и целокупне српске културе која је губитком материјалне основе остајала духовно присутна у народу и његовом несвесном. По- казало се да се заборавом не прекида културно памћење које се поново успоставља преко порука из сна појединца. За оне који су их сањали ти снови су били посебно значајни и често су имали карактер иницијације за духовну праксу којој су се посвећивали.

Ključne reči: снови, цркве, заборав, памћење, несвесно, традиција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 63-71