ПРОИЗВОДЊА СУКНА У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ НА ПРИМЕРУ СУКНЕНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ВАЉЕВУ

Gordana Pajić

Apstrakt: Обрада вуне и производња сукна у ваљевском крају у прошлости, била је веома заступљена, а бројне ваљавице, према легенди, одредиле су и назив овог града. У овом раду су представљени сукнени мушки и женски одевни предмети (гуњ, гуњић, чакшире „потурлије“, тоз- луци, женски јелеци, зубуни), њихов начин израде и украшавања. Сукнени предмети у Етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево према броју су веома скромни и чини их двадесет и пет предмета, који припадају збирци Одевање и збирци Кућни текстил.

Ključne reči: вуна, сукно, ваљавице, одевни предмети, израда, украшавање, абаџије

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 119-130