Крајпуташи у урбаним срединама

Danilo Trbojević

Apstrakt: У раду је урађена анализа материјала сакупљеног на те- рену која представља увид у мноштво облика споменика крајпуташа у урбаном окружењу. У другом делу рада су наведени и образложени модерни облици ових споменика. На крају је дата класификација крајпуташа према врсти, облику, симболици и функцији.

Ključne reči: крајпуташ, погибалац, споменик, град, урбана средина, прежитак

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 131-154