ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ „СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ: АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА МУЗЕЈА: СПОНЗОРСТВО, ДОНАТОРСТВО, ФОНДОВИ И ПРОЈЕКТИ“

Jelena Savić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 307-309