Aleksandar Palavestra, Kulturni konteksti arheologije. Beograd: Filozofski fakultet, 2011.

Nina Kulenović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 306-313