O slučaju „obrnute“ upotrebe „fotografskog izmamljivanja“: razmišljanja o značaju i ulozi vizuelne građe u terenskom istraživanju

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: U radu se razmatraju značaj i uloga vizuelne građe u terenskim istraživanjima. Na-glasak je na subjektivnom stavu samog istraživača prema upotrebi fotografije (i vi-zuelnih zapisa uopšte) u etnološkim/antropološkim istraživanjima. Metodom foto-grafskog izmamljivanja analiziraju se fotografije snimljene prilikom terenskih istraživanja gastarbajterske populacije u Srbiji.

Ključne reči: terenski rad, vizuelna antropologija, gastarbajteri, fotografsko izmamljivanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 47-63