Moć narativa: uticaj priča o izlečenju putem nekonvencionalne medicine

Vesna Trifunović

Apstrakt: U ovom radu razmatra se značaj i uticaj narativa o izlečenju putem nekonvencionalne medicine s aspekta antropologije folklora. Reč je o načinu funkcionisanja ovakvih priča i njihovoj žanrovskoj klasifikaciji, o efektu koji izazivaju kod slušalaca, kao i društvenim uslovima koji pogoduju njihovom prenošenju. Ove priče važne su za, inače, veoma bitan društveni problem tretiranja i lečenja bolesti, zato što govore o mogućnosti ozdravljenja i u slučaju najtežeg oboljenja. Na to se nadovezuje i njihov značaj za slušaoce, jer takvi narativi podstiču poverenje u nekonvencionalne metode lečenja i pružaju nadu prilikom suočavanja s bolešću. Stoga je posebna pažnja usmerena na pitanje faktora koji navode slušaoce da poveruju u ove narative.

Ključne reči: narativ, nekonvencionala medicina, iscelitelji, folklor

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (4), pp. 979-998