Dan državnosti (ili) Sretenje: ideologija vs. hronologija

Srđan Milošević

Apstrakt: Rad se bavi ideološkim i hronološkim problemima u vezi sa praznikom Dana državnosti Srbije koji se proslavlja 15. i 16. februara. Problematizovano je pitanje povezivanja Dana državnosti sa crkvenim praznikom Sretenja, a zatim pitanje koje se tiče datovanja dva događaja koja se prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji nalaze u osnovi obeležavanja Dana državnosti Srbije (početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje prvog srpskog Ustava 1835. godine). U radu se dokazuje da je zakonodavac nepotrebno insistirao na povezivanju pomenutih događaja sa datumom praznovanja crkvenog praznika Sretenja u 19. odnosno u 21. veku. Autor ukazuje i na značajne greške u hronološkom pogledu: pogrešno se tvrdi da su se dva događaja odigrala na Sretenje 1804. odnosno 1835. godine, a samim tim pogrešno se tvrdi i da godišnjice oba događaja padaju na Sretenje i u 21. veku. U radu se objašnjava da je razlog ovih grešaka pogrešno prevođenje datuma iz Julijanskog kalendara u Gregorijanski kalendar, a izneta je i teza da je savremeno insistiranje na povezanosti Dana državnosti sa Sretenjem ideološki uslovljeno tj. da je posledica desekularizacije društva u Srbiji.

Ključne reči: Dan državnosti, Sretenje, praznik, ideologija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (4), pp. 999-1015