Zašto su "namćori" otišli iz komšiluka? Predstavljanje starosti u domaćoj televizijskoj reklami – ponovljeno istraživanje

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Rad predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje u kojoj je meri promenjen način predstavljanja starijih pripadnika društva u domaćoj televizijskoj reklami u odnosu na način na koji je to činjeno tokom tri meseca praćenja reklamnog prostora 2009. godine. U ponovljenom istraživanju, kao i u prvobitnom, fokus je na dominantnim stavovima društva o starima i starosti koji su korišćeni u kreiranju televizijskih reklama. Ovom zadatku pristupljeno je kroz analizu kako pozitivnih, tako i negativnih stereotipa na kojima su građene poruke analiziranih reklama, kao i kroz analizu zastupljenosti starih likova u reklamnom prostoru. Analizirane reklame emitovane su tokom druge polovine decembra 2012. godine, januara i prve polovine februara 2013. godine.

Ključne reči: starost, televizijska reklama, stereotip, retro fascinacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (1), pp. 117-148