Moda, mediji i elita: etnografija eksploatacije slovenačke tranzicione medijske promenade

Vlado Kotnik

Apstrakt: : Članak pokušava da na refleksivan način predstavi specifičnu društvenu praksu, koja je zbog svoje aktuelne vremenske dimenzije, i gotovo sveprisutne medijske pojavnosti, u poslednje vreme u slovenačkom medijskom prostoru dobila iznanađujuću naturalizovanu legitimizaciju. Kao što je Slovenija nakon osamostaljenja 1991, kroz brojne vladajuće diskurse politike, ekonomije, turizma, sporta i kulture, tražila novu sliku identiteta pomoću koje bi se predstavila ka iznutra i ka spolja, te komunicirala nacionalnu priču o sebi, tako su i njenoj tranzicionoj vladajućoj klasi i novoj rastućoj društvenoj sili postsocijalističkih parvena, bogataša, odabranih i vlasnika, u procesu novog društvenog razlikovanja bili potrebni novi elementi. Moda je postala jedno od nanovo izumljenih utočišta, ili naprosto „otkriće“, novovremene slovenačke političke, ekonomske i medijske elite, koja je pomoću medija afirmisala vizuelizovan poredak tranzicione društvene diferencijacije. Suština mode kao društvene distinkcije je ceremonijalizovana i spektakularizovana očiglednost kulturnih razlika unutar društva. Elite su se. kako bi stvorile potrebnu društvenu razliku od neelite ili mase, takoreći ulovile u društvenu obaveznost konstantnog izumljavanja novina. Naime, razlika sama po sebi nema širu društvenu vrednost ako nema nikoga ko je ne bi primetio i ko je ne bi želeo. Članak metodološki autentizuje zaključke pomoću analize konkretnih medijskih percepcija i sprovedene kratke etnografije sa akterima na sledećoj relaciji: producenti modne društvene razlike (elita) vs. reproducenti modne društvene razlike (mediji) vs. konzumenti modne društvene razlike (publika).

Ključne reči: moda, elita, mediji, publika, etnografija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (2), pp. 471-497