Tragom najstarijih tonskih zapisa vokalne muzičke tradicije Nemaca u Bačkoj. Terenska istraživanja Gustava Kipers-Zonenberga u Bačkoj

Vesna Ivkov

Apstrakt: Putem ovog rada autor nastoji da doprinese istoriji domaće etnomuzikologije, donoseći nove podatke o terenskim istraživanjima Gustava Kipers-Zonenberga, koji su sprovedeni u Bačkoj za potrebe zvučnih snimanja i prikupljanja nemačkih tradicionalnih melodija. Cilj autorovog istraživanja usmeren je na ispitivanje mišljenja današnjih pripadnika nemačke nacionalne zajednice u Bačkoj o melodijama koje je svojevremeno prikupio Gustava Kipers-Zonenberg. Navedeni pristup i dobijena saznanja postaju osnova za sagledavanje daljih smernica istraživanja nemačke tradicionalne muzike na prostoru Srbije.

Ključne reči: Nemci, Bačka, tonski snimci, tradicionalna muzika, pesme

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (2), pp. 585-596