ОРИЈЕНТАЛНО ПРСТЕЊЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Mirjana Marinković Irena Cijanović

Apstrakt: У раду се публикују натписи на прстењу и печатном прстењу које се чува у Етнографском музеју у Београду, уз краћи осврт на историјат, технике израде и облике оријенталног, а нарочито печатног прстења. Посебна пажња посвећена је печатима и печатном прстењу Турака Османлија, које репрезентују анализирани примерци. Ови делови личног накита потичу махом из 18. и 19. века, а израђени су у Пећи, Охриду, Београду, и у другим, за сада, неутврђеним местима.

Ključne reči: накит, прстење, печат, Османско царство, Балкан, натписи, 18–19. век

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 293-301