Čitanja Miloja M. Vasića u srpskoj arheologiji

Aleksandar Palavestra

Apstrakt: Miloje M. Vasić (1869-1956) ima u srpskoj arheologiji neobičnu sudbinu. Dok je s jedne strane proglašen za poštovanog "oca osnivača" i rodonačelnika discipline, njegovo izvorno delo je zaboravljeno i zanemareno. Kritička analiza čitavog njegovog interpretativnog sazvežđa, u kome je najsjajnija zvezda "jonska kolonija Vinča", svodila se pre Drugog svetskog rata na retke pokušaje ispravljanja Vasićeve hronologije i prepoznavanja neolita u Podunavlju. Posle rata, polovinom XX veka, Vasićeva interpretacija doživela je ozbiljnu kritiku u radovima njegovih studenata (Korošec, Garašanin, Milojčić, Benac), što je dovelo do značajne promene paradigme, prepoznavanja važnosti balkanskog neolita i uspostavljanja dominacije kulturno-istorijskog metoda u srpskoj praistorijskoj arheologiji. Vasić tada, paradoksalno, kao ličnost dobija na značaju, a njegovi radovi se zanemaruju, mada se obavezno citiraju, no gotovo kultno, bez čitanja i tumačenja. Ovaj paradoks postaje razumljiv ukoliko se Vasić posmatra kroz prizmu problematičnih, ali neupitno priznatih i cenjenih univerzalnih vrednosti u srpskoj arheologiji, a to su materijal, terenski rad i autoritet, nasuprot interpretaciji koja se doživljava kao efemerna. Gledano kroz tu prizmu postaje jasno kako Vasićev lik narasta do ikone srpske arheologije, dok njegovo delo prelazi u domen usmenog predanja, poluistina i apokrifnih anegdota. Sve dok se čitav Vasićev opus ne bude integralno sagledao, uključujući i istraživačka pitanja i strategije, koje su usmeravale njegov rad, u srpskoj arheologiji će postojati "dva Vasića": jedan – velikan i praotac, istraživač neolitske Vinče i drugi – ranjivi i uvređeni sanjar, uveren u svoju filhelensku zabludu. Tek spajanjem ova dva kontroverzna lika, srpska arheologija će Miloju M. Vasiću odati dužno priznanje i poštovanje.

Ključne reči: Miloje M. Vasić, istorija discipline, srpska arheologija, recepcija ideja, arheološki materijal, arheološka interpretacija, autoritet, terensko istraživanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (3), pp. 681-715